ÖZET YÜKLEME
YÜRÜTME KURULU
KONGRE KONULARI
KONGRE TAKVİMİ
KONGRE YERİ
DÜZENLEME KURULU
BİLDİRİ KİTABI BASIMI ve MAKALELERİN YAYINLANMASI
BİLİM KURULU
BİLDİRİ / POSTER FORMATI
KATILIM ve KONAKLAMA (3 Gece 4 Gündüz) ÜCRETİ
SEKRETARYA
KONGRE FOTOĞRAFLARI

 

 

  ULUSAL BOTANİK - BİTKİ BİLİMİ KONGRESİ 
 
Değerli Katılımcılar,

Ülkemizde son günlerde yaşanılan olağanüstü durumlardan dolayı ve görevlendirme konusunda  farklı üniversitelerde farklı uygulamaların olabileceği düşünülerek,aynı zamanda sizden gelen yoğun talepler üzerine kongremizin  yapılacağı  tarih 23-26 ARALIK 2016 olarak yeniden düzenlenmiştir.
 
Kongre yerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
 
Durumu bilgilerinize saygıyla sunarız.
 
 
 
Değerli KATILIMCILAR,

Kongremizde sözlü yada poster olarak sunulan bildiriler; eğer yazarları isterlerse tam metin olarak KONGRE BİLDİRİ KİTABINDA yayınlanacak yada Nobel Bilim ve araştırma merkezi dergilerinden olan BİYOLOJİ BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİNDE (bakınız www.nobel.gen.tr) yayınlanacaktır.

Bildirilerin hazırlanacağı format  e. postalarınıza gönderilmiştir. 

Kongre tamamlandıktan sonra, KONGRE BİLDİRİ KİTABINDA yayınlanacak bildiriler sizden e.posta ile istenecek, BİBAD'da yayınlanacak bildiriler aşağıdaki linkten derginin sayfasına yüklenecektir.

http://nobel.gen.tr/sayfa.aspx?sayfa_id=11&Online%20Submission

http://nobel.gen.tr/dergipanel/tr/login.aspx

Her iki durumda da aşağıda linkte verilen telif devir formunu doldurup, tüm yazarlar olarak imzalayıp göndermeniz gerekmektedir.

http://nobel.gen.tr/sayfa.aspx?sayfa_id=13&Copyright%20Form

Durumu bilgilerinize saygı ile sunarız.

 
 

 

botanik.web.tr

alabalik.gen.tr - meyve.gen.tr - sempozyum.gen.tr - kirsalturizm.gen.tr -biyoloji.gen.tr -türkoloji.gen.tr - bulten.gen.tr - editor.gen.tr