VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi
VI. Ulusal
Botanik
Kongresi

Çağrılı Konuşmacılar

Prof. Dr. Ali DÖNMEZ - Hacettepe Üniversitesi, Fen Fak. Turkiye

Prof. Dr. Sezgin AYAN - Kastamonu Üniversitesi, Orman Fak. Turkiye

Prof. Dr. Murat OLGUN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ziraat Fak.Turkiye

2019 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...