DUYURULAR

Online 7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020
Online
7. ULUSAL BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020
Online 7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
Online 7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020

Bildiri Formatı

ÖZET YAZIM KURALI 

Sayfa boyutu A4 seçilmelidir. Sağ - Sol Boşluk: 2 cm; Üst - Alt Boşluk: 2 cm verilmelidir. Makale adının sadece baş harfleri büyük; yazar adlarının ve soyadlarının ilk harfleri büyük olmalı ve “Times New Roman”, 12 punto olarak yazılmalıdır. Yazar adının altına “Times New Roman” yazı karakterinde 10 punto olarak adres yazılmalı ve adres yazarın soyadının üst köşesine gelecek şekilde numaralandırılmalıdır. Sunumu yapacak yazarın adı ve soyadının altı çizilmeli, elektronik posta adresi, adresin altına eklenmelidir.

 Özet yazı karakteri “Times New Roman” 10 punto, tek aralık olmalı ve özet 250 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar Kelimeler; alfabe sırasına göre yazılmalı ve en fazla 6 kelime olmalıdır. İngilizce özet kısmında adresin yazılmasına gerek yoktur.

 

 Türkçe ve İngilizce özetlerin her ikisi de aynı sayfada yer almalı ve 1 sayfayı geçmemelidir (Aşağıdaki linkte yer alan "Örnek Bildiri Özeti'ne" göz atınız)

 

Örnek Bildiri Özeti İçin Tıklayınız (Türkçe ve İngilizce)

 

Word dosyanızı isimlendirmeyi aşağıdaki şekilde yapıp daha sonra sisteme yükleyiniz:

Sunumu yapacak kişinin Adı Soyadı (Yazarın birden fazla çalışması varsa Word dosyalarını Ad Soyad-1, Ad Soyad-2 şeklinde isimlendirmelidir).

Yazar en fazla 2 sunum (1 sözlü+1 poster ) ile kongreye katılabilir.

 Sözlü Sunumlar İçin: Sözlü sunumlara 10 dakika süre verilecek, sunumları takiben her oturum sonunda tartışma olacaktır. Sözlü sunumlar için bilgisayar ve projektör gibi yardımcı ekipmanlar sağlanacaktır.

Poster Yazım Kuralları:

50 cm en x 70 cm boy boyutlarında (dikey) olarak düzenlenmelidir. Poster Adı 36 punto “Times New Roman” Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır. Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazar Ad(lar)ı 24 punto “Times New Roman” Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır. Yazar adres(ler)i 16 punto “Times New Roman” Karakterinde yazılmalıdır.

DİĞER KONGRELERİMİZ