V. Ulusal
Botanik
Kongresi
V. Ulusal
Botanik
Kongresi
V. Ulusal
Botanik
Kongresi
V. Ulusal
Botanik
Kongresi
V. Ulusal
Botanik
Kongresi
V. Ulusal
Botanik
Kongresi
V. Ulusal
Botanik
Kongresi
V. Ulusal
Botanik
Kongresi
V. Ulusal
Botanik
Kongresi

Bilim Kurulu

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Agim HAZİRİ - University of Tetova , Macedonia

Prof. Dr. Ahmet AKSOY - Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ali DÖNMEZ - Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Aliyar İBRAHİMOV - Azerbaycan Millî İlimler Akademisi (AMEA) Nahçıvan Bölümü, Azerbaycan

Prof. Dr. Arzu CANSARAN - Amasya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Aykut GÜVENSEN - Ege Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ayla KAYA - Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Celal YARCI - Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Cengiz TÜRE - Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Çiler KARTAL - Trakya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Dalibor BALLIAN - Saraybosna University, Bosna-Hersek

Prof. Dr. Dani SARSEKOVA - S. Seifullin Kazak Tarım Teknik Üniversitesi, Kazakhistan

Prof. Dr. Ergin HAMZAOĞLU - Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ersin KIVRAK - Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Fatih SATIL - Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ferenc LAKATOS - Sopron University, Hungary

Prof. Dr. Filiz SAVAROĞLU - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Gani STYBAYEV - S. Seifullin Kazak Tarım Teknik Üniversitesi, Kazakhistan

Prof. Dr. Gülriz BAYÇU - İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Gürcan GÜLERYÜZ - Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK - Isparta Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hidayat ULLAH - Department of Agriculture, TheUniversity of Swabi, Pakistan

Prof. Dr. Hulusi MALYER - Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hülya ÖLÇER - Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN - Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İsmühan POTOĞLU ERKARA - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Kadriye SORKUN - Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Kasim BAJROVIC - INGEB, Sarajevo, Bosna-Hersek

Prof. Dr. Kürşat ÖZKAN - Isparta Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Latif KURT - Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Loannis BARMPOUTIS - Aristotales Üniversitesi, Yunanistan

Prof. Dr. M.N.V. PRASAD - Hyderabad Üniversitesi, Hindistan

Prof. Dr. Magda Bou Dagher KHARRAT - Saint Joseph Üniversitesi, Lebanon

Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mirza DAUTBAŠİĆ - Saraybosna Üniversitesi, Bosna-Hersek

Prof. Dr. Murat Dinçer ÇEKİN - Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Murat OLGUN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nazım Hussain LABAR - Bahauddin Zakariya Üniversitesi, Pakistan

Prof. Dr. Nur Münevver PINAR - Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU - Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Said LAARIBYA - Ibn-i Zohr Üniversitesi, Fas

Prof. Dr. Sergei MENSHIKOV - Botanical Garden Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Rusya

Prof. Dr. Sezgin AYAN - Kastamonu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Sezgin ÇELİK - Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Sibel SİLİCİ - Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Şaban GÜVENÇ - Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Tamer ÖZCAN - İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Tariyel TALIBOV - Azerbaycan Millî İlimler Akademisi (AMEA), Azerbaycan

Prof. Dr. Tuğba Ongun SEVİNDİK - Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Tülin AŞKUN - Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ünal AKKEMİK - İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Yavuz BAĞCI - Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK - Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Zafar IQBAL - University of Agriculture Faisalabad, Pakistan

Prof. Dr. Zafer Cemal ÖZKAN - Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Zakir IBRAHIMOV - Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi, Azerbaycan

Prof.DrKemajl KURTESHİ - Prishtina Üniversitesi, Kosova

Prof.Dr. Bejo BİZHGA - Agricultural University of Tirana, Arnavutluk

Prof.Dr. Zafer Cemal ÖZKAN - Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Bojan SIMOVSKI - Ss. CyrilandMethodiusUniversity in Skopje, Makedonya

Doç. Dr. Emel SÖZEN - Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Fatma Güneş - Trakya Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Harun BÖCÜK - Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. İlkin Yücel ŞENGÜN - Ege Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Mehmet CANDAN - Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Mesut KIRMACI - Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Murat ARDIÇ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Murat KURŞAT - Bitlis Eren Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Onur KOYUNCU - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Doç.Dr. Talip ÇETER - Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Doç. Dr. Y. Bülent KÖSE - Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Assoc Prof. Hidayat ULLAH - Swabi Üniversitesi, Pakistan

Assoc Prof. Sumaira SAHREEN - Pakistan Museum of Natural HistoryIslamabad, Pakistan

Assoc Prof. Yousaf JAMAL - Swabi Üniversitesi, Pakistan

Assoc. Prof. Dr. Bojan SIMOVSKI - Ss. CyrilandMethodiusUniversity in Skopje, Makedonya

Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAVRAN - Niğde Üniversitesi, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Brent FREY - Mississippi State Üniversitesi, ABD

Yrd. Doç. Dr. Faik Ahmet KARAVELİOĞLU (kalplerimizde)- Hakkari University, Turkey

Dr. Tamara SEDELNIKOVA - V.N. SukachevInstitute of Forest Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Rusya

2018 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...