DUYURULAR

Online 7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020
Online
7. ULUSAL BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020
Online 7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
Online 7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020

İletişim

e-mail: ulusalbotanikkongresi@gmail.com

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Fatma Güneş, Trakya Üniversitesi

Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Filiz VARDAR,  Marmara Üniversitesi

 Kongre sekretarya
Mobile phone : + 90 531 680 02 84  

DİĞER KONGRELERİMİZ