DUYURULAR

Online 7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020
Online
7. ULUSAL BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020
Online 7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
Online 7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020

Katılım Ücreti

Üniversitede öğretim üyeleri,  diğer Kamu görevlileri ile araştırma görevlileri, öğretim görevlileri, uzmanlar, çalışan lisans ve lisansüstü öğrenciler: 200 TL

Çalışmayan Öğrenciler: 100 TL


Katılım Ücretine Dahil Hizmetler

Online Katılım Belgesi

Kongre Özet Kitapçığı (Elektronik)

Kongre Bildiri Kitabı (Elektronik)

Sunum Kaydı

DİĞER KONGRELERİMİZ