DUYURULAR

Online 7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020
Online
7. ULUSAL BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020
Online 7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ
Online 7. ULUSAL
BOTANİK
KONGRESİ, 9-11 Ekim 2020

Katılım Ücreti

Üniversitede öğretim üyeleri,  diğer Kamu görevlileri ile araştırma görevlileri, öğretim görevlileri, uzmanlar, çalışan lisans ve lisansüstü öğrenciler: 200 TL


Katılım Ücretine Dahil Hizmetler

Online Katılım Belgesi

E-ISBN li Kongre Özet Kitapçığı (Elektronik)
Kongre programıDİĞER KONGRELERİMİZ