Çağrılı Konuşmacılar"Bitki ve Liken Sekonder Metabolitlerinin Bakterilerde Quorum Sensing (QS) Mekanizmaları Üzerindeki Etkileri
Doç. Dr. Cenk Sesal, Marmara Üniversitesi


Günlük Hayatta Halk İlaçları
Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK, Süleyman Demirel Üniversitesi


Kazdağı Endemiği Armeria trojana'nın Palinomorfolojik Karakterizasyonu
Prof. Dr. İsmühan POTOĞLU ERKARA


Niçin "Türkiye Milli Botanik Bahçesi"  önemlidir?
Dilaver ARSLAN
Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürü.


8.Ulusal Botanik Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler