Çağrılı Konuşmacılar


Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU, Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Konu: Doğal Bitkisel Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı
 

Prof. Dr. Ünal AKKEMİK, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Botaniği Anabilim Dalı
Konu: Türkiye'nin Fosil Ağaçları ve Paleocoğrafik Açıdan Değerlendirmesi

 Dr. Özlem MAVİ, Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü
Koleksiyon Bölüm Başkanı 

Konu: Türkiye Milli Botanik Bahçesi Koleksiyonları

 


Dr. Tuğrul KÖRÜKLÜ, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Herbaryum Sorumlusu, Flora Araştırmaları Derneği Başkanı
Konu: Flora Araştırmaları Derneği Hakkında


9.Ulusal Botanik Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler