Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet AKSOY, Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Ahmet Emre YAPRAK, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Ali BİLGİN, Samsun Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Aşkın AKPULAT, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Ergin HAMZAOĞLU, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi

Prof. Dr. Erkan YALÇIN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Fatmagül GEVEN, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Gül Nilhan TUĞ, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Gülcan ŞENEL, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Gülriz BAYÇU, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. H. Güray KUTBAY, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Hasan KORKMAZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Hayri DUMAN, Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Latif KURT, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Melek Ekinci, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

Prof. Dr. Muhammet ÖREN, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Murat KOÇ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Halk Sağlığı Enstitüsü

Prof. Dr. Ömer Faruk KAYA, Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Öznur Ergen AKÇİN, Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Prof. Dr. Serdar MAKBUL, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Şener AKINCI, Marmara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Tamer KEÇELİ, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Tuğba ÖZBUCAK, Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Prof. Dr. Yasemin ÖZDENER KÖMPE, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Z. Tülay AYTAŞ AKÇİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Doç. Dr. Burak SÜRMEN, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kâmil Özdağ Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Doç. Dr. Dursun KISA, Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Doç. Dr. Emire ELMAS, Sinop Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Doç. Dr. Fatih ERCİ, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hakan YILMAZ, Ordu Üniversitesi, Akkuş Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Umut Çelikoğlu, Amasya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

11. Ulusal Botanik Kongresi

Kayıt

Kongrelerimiz