Bilim Kurulu

Prof. Asim KADIOĞLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Arzu CANSARAN, Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Ersin YÜCEL, Eskişehir Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Evren CABİ, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma GÜNEŞ, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz VARDAR, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Gülcan ŞENEL, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN, Bülent Ecevit Üniversitesi
Prof. Dr. İsmühan POTOĞLU ERKARA, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Gülşah ÖZYİĞİTOĞLU, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal YILDIZ, Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Melahat ÖZCAN, Artvin Çoruh Üniversitesi
Prof. Dr. Necmi AKSOY, Düzce Üniversitesi 
Prof. Dr. Okan ACAR, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Öznur E. AKÇİN, Ordu Üniversitesi
Prof. Dr. Şener AKINCI,  Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Tamer ÖZCAN, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ünal AKKEMİK, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz BAĞCI, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Zekiye Ayşe EVEREST, Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Aslıhan ÇETİNBAŞ GENÇ,  Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Murat KÜRŞAT, Bitlis Eren Üniversitesi
Doç. Dr. Özhan ŞİMŞEK, Erciyes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Işıl SEZEKLER,  Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi​ Tuğba KAMAN, Üsküdar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeki SEVEROĞLU, Marmara Üniversitesi
Dr. Özlem MAVİ İDMAN, Türkiye Botanik Bahçesi
Dr. Pelin ACAR, Türkiye Botanik Bahçesi
Dr. Reyhan BAHTİYARCA BAĞDAT, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
8.Ulusal Botanik Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler