Tam Metin Bildiriler Kitabının Yayınlanması

8. Ulusal Botanik Kongresi'nde sunulan tam metin bildirileri, yazarların talep etmesi durumunda; bilim kurulumuz tarafından incelenecek ve Kasım 2021'de ''Kongre Tam Bildiri Kitabında'' ISBN numarası ile elektronik olarak yayımlanacaktır. 

8.Ulusal Botanik Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler