Tam Metin Bildiriler Kitabının Yayınlanması

9. Ulusal Botanik Kongresi'nde sunulan tam metin bildirileri, yeteri sayı da ve yazarların talep etmesi durumunda; bilim kurulumuz tarafından incelenecek ve Ekim 2022'de ''Kongre Tam Bildiri Kitabında''  E-ISBN numarası ile elektronik olarak yayımlanacaktır. 

9.Ulusal Botanik Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler